Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3)

0
254
views
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3)
5 (100%) 1 vote
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) là phiên bản được chỉnh sửa (năm 2005) dựa trên Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Phiên bản cũ (in lần đầu năm 1999).
Xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh
Phiên bản này đã được rút gọn chỉ còn 76 bài, phân ra 3 tập.
Tập 1:
Quyển thượng: (quyển 1) 15 bài, mỗi bài 2 tiết (50 phút/tiết)=> 17 buổi (90 phút/buổi).
Quyển hạ: (quyển 2) 10 bài đầu: mỗi bài 2 tiết, 5 bài sau: mỗi bài 4 tiết=> 22 buổi
Tập 2:
Quyển thượng: (quyển 3) 10 bài, mỗi bài 4 tiết.=> 22 buổi
Quyển hạ: (quyển 4) 10 bài, mỗi bài 4 tiết=> 22 buổi
Tập 3:
Quyển thượng: (quyển 5) 13 bài, mỗi bài 7 tiết=> 51 buổi
Quyển hạ: (quyển 6) 13 bài, mỗi bài 7 tiết=> 51 buổi
Mỗi bài học bao gồm các phần:
1. Bài khóa
2. Từ mới
3. Chú thích
4. Ngữ pháp, ngữ âm
5. Luyện tập
Link download PDF:
Quyển 1:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6MThseWlLN3h1UDg/view?usp=sharing
Quyển 2:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6TmJxaXAtanhlOWc/view?usp=sharing
Quyển 3:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6QXZ1UGZWODg3UG8/view?usp=sharing
Quyển 4:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6WENzSWRSc2ZEQTg/view?usp=sharing
Quyển 5:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6dFQ2RnB6Q3lfT1U/view?usp=sharing
Quyển 6:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6dTFZQzdIeElUc28/view?usp=sharing
Link download Mp3:
Quyển 1:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6VUUxTi16WFhPUUU/view?usp=sharing
Quyển 2:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6NnpEWXVSX2twT1k/view?usp=sharing
Quyển 3:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6UU9Ja2Z1TVNYblE/view?usp=sharing
Quyển 4:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6T3hnSTg4NXJfbE0/view?usp=sharing
Quyển 5:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6a1BQRENWSGRvUkk/view?usp=sharing
Quyển 6:
https://drive.google.com/file/d/0BzHVMHII7lC6T1loNDlkd1VKNlE/view?usp=sharing

BÌNH LUẬN

Vui lòng nhập bình luận của bạn!
Vui lòng nhập tên của bạn ở đây