Trang chủ SÁCH PDF & MP3 Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3)

Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) (PDF+MP3)

645
0
Giáo trình Hán ngữ 6 quyển (Phiên bản mới) là phiên bản được chỉnh sửa (năm 2005) dựa trên Giáo trình Hán ngữ 6 quyển Phiên bản cũ (in lần đầu năm 1999).
Xuất bản bởi Nhà xuất bản Đại học Ngôn Ngữ Bắc Kinh
Phiên bản này đã được rút gọn chỉ còn 76 bài, phân ra 3 tập.
Tập 1:
Quyển thượng: (quyển 1) 15 bài, mỗi bài 2 tiết (50 phút/tiết)=> 17 buổi (90 phút/buổi).
Quyển hạ: (quyển 2) 10 bài đầu: mỗi bài 2 tiết, 5 bài sau: mỗi bài 4 tiết=> 22 buổi
Tập 2:
Quyển thượng: (quyển 3) 10 bài, mỗi bài 4 tiết.=> 22 buổi
Quyển hạ: (quyển 4) 10 bài, mỗi bài 4 tiết=> 22 buổi
Tập 3:
Quyển thượng: (quyển 5) 13 bài, mỗi bài 7 tiết=> 51 buổi
Quyển hạ: (quyển 6) 13 bài, mỗi bài 7 tiết=> 51 buổi
Mỗi bài học bao gồm các phần:
1. Bài khóa
2. Từ mới
3. Chú thích
4. Ngữ pháp, ngữ âm
5. Luyện tập
Link download PDF:
Quyển 1:
Quyển 2:
Quyển 3:
Quyển 4:
Quyển 5:
Quyển 6:
Link download Mp3:
Quyển 1:
Quyển 2:
Quyển 3:
Quyển 4:
Quyển 5:
Quyển 6:

BÌNH LUẬN

Please enter your comment!
Please enter your name here